Хоспис Леонардо Да Винчи предлага грижи за възрастни хора, както и цялостни грижи за болни, тежко болни и неподвижни хора, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки пациент.

Основният пакет дейности, които предлага хосписът включва:

  • 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи и санитарно обслужване
  • 24 часа охрана
  • 24 часова грижа и наблюдение на тежко болни, поставяне на инжекции, системи, обезболяване, сондово хранене
  • лекарска визитация всеки ден
  • консултация със специалисти при нужда
  • рехабилитация
  • четирикратно хранене с възможност за диетично хранене при нужда
  • социални и духовни грижи
  • пълно хигиенно обслужване и пране на постелъчно и лично бельо и дрехи

Хосписът разполага с антидекубитални дюшеци, кислородни апарати и необходимата апаратура за обслужване на тежко болни пациенти.

Обадете се +359 2 4240901

Поръчай сега Научи още