ЕКИП

Амбициозен екип от професионалисти, заел се с нелесната задача да предложи и поддържа високи стандарти при обслужването на леко, средно и тежко болни пациенти. Основен приоритет за нас е запазването и повишаването на жизнения тонус на всички наши пациенти и осигуряване на най-добро качество на живот при напреднал стадий на болестта, авансирали онкологични заболявания както и декомпенсирани белодробни, сърдечни и неврологични заболявания.

Управител на хосписа е д-р Динко Вълев. Д-р Вълев работи в бронхологично отделение на СБАЛББ Света София, София. Има три специалности – вътрешни болести, пневмология и бронхология. През 2009г д-р Вълев получава научна степен „Доктор на медицинските науки“ за защита на дисертационен труд на тема „Фиброскопска тънкоиглена аспирационна биопсия в диагностиката на белодробния карцином“. През всички тези години д-р Вълев се грижи всеотдайно за свойте пациенти, за тяхното подобряване и оздравяване.

Имайки пряк поглед върху грижите за болните в болнични условия, както и върху невъзможността на многопрофилните и специализираните болници да осигурят продължителен престой на свойте пациенти, д-р Вълев отвори този хоспис с желанието да предостави нужните грижи на пациентите в това лечебно заведение.

Ние ежедневно работим и се стремим да превърнем хосписа в най-привлекателното лечебно заведение от този тип.