ПРИЕМ

Хоспис Леонардо Да Винчи приема пациенти:

  • с тежки хронични заболявания
  • прекарали инсулт
  • с онкологични заболявания
  • инвалиди и хора с инвалидизиращи заболявания
  • тежко болни в напреднала възраст или напреднал стадий на болестта
  • за възстановяване след операция – хирургична, ортопедична и др.
  • временно или постоянно нуждаещи се от грижи за хранене, лична хигиена, медицинско наблюдение
  • самотни възрастни хора
    Не се приемат пациенти с инфекциозни и заразни кожни заболявания!

Приемът се извършва след оформяне на необходимата документация по здравословното състояние на пациента, одобрена от Управителя. До 24 часа след приема се обсъжда и подготвя индивидуален план за грижи, лечение и рехабилитация.