ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Хоспис Леонардо Да Винчи предлага професионални грижи на цени, които определяме индивидуално след среща и обсъждане на всеки
конкретен случай.

Качеството на получените грижи би трябвало да е най-важния фактор при избора на хоспис, но животът на хората няма цена! Затова
заповядайте при нас, за да се уверите във високите изисквания, които сме си поставили и изпълняваме!

Цените за настаняване са между 50 – 90 лв. дневно, с включени разходи за храна, медицинско обслужване, санитарни грижи и материали,
рехабилитация, памперси. Разходите за лекарства и консумативи се заплащат допълнително.

I-ва група: подвижни, здрави, с тонус, на самообслужване – 50 – 60 лв. дневно

II-ра група: слаби, неподвижни, с риск от падане/счупване, невъзможност за цялостно самостоятелно обслужване, къпане, хранене, неориентирани или след ортопедични операции – 60 – 70 лв. дневно.

III-та група: неподвижни с риск от залежаване и развитие на декубитални рани, в съзнание, контактни, но абсолютно зависими от грижите на персонала за хранене, къпане, прием на лекарства, периодично обръщане,  всички физиологични нужди – 70 – 80 лв. дневно.

IV-та група: абсолютно неподвижни в много тежко състояние, с декубитални рани, залежали, в коматозно състояние или абсолютно
неориентирани, неконтактни терминално болни или онкологично болни в напреднал стадий, абсолютно зависими от грижите на персонала –
80 – 90 лв. дневно.