Етикет: визитация

Основният пакет дейности, които предлага хосписът включва:

24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи и санитарно обслужване
24 часа охрана
24 часова грижа и наблюдение на тежко болни, поставяне на инжекции, системи, обезболяване, сондово хранене
лекарска визитация всеки ден
консултация със специалисти при нужда
рехабилитация
четирикратно хранене с възможност за диетично хранене при нужда
социални и духовни грижи
пълно хигиенно обслужване и пране на постелъчно и лично бельо и дрехи
Хосписът разполага с антидекубитални дюшеци, кислородни апарати и необходимата апаратура за обслужване на тежко болни пациенти.